• Home
  • /
  • Bảng xếp hạng người chiến thắng khuyến mãi của isoftbet
m88-sportsbook

Bảng xếp hạng người chiến thắng khuyến mãi của isoftbet

“DARE TO EXPLORE” – BẢNG XẾP HẠNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG KHUYẾN MÃI CỦA ISOFTBET

Điều kiện & Điều khoản
Chương trình bắt đầu từ 00:00:01 01/05/2017 đến 23:59:59 07/05/2017 (GMT +8).
Khuyến mãi được chia thành 2 vòng:
Vòng 1: Những trò chơi slot Nature – Adventure
Thành viên sẽ nhận được điểm thưởng khi tham gia trò chơi Beetle Jewels và Forest Mania từ ngày 01/05/2017 đến 04/05/2017.
Với mỗi 120.68VND (5.3USD) tiền cược sẽ nhận được 1 điểm thưởng tương ứng.
Top 10 thành viên có điểm thưởng cao nhất tại Vòng 1 sẽ nhận được giải thưởng như sau:

Xếp hạng Giải thưởng
1 7,288VND (318USD)
2 4,800VND (218USD)
3 2,408VND (108USD)
4 1,288VND (58USD)
5 – 10 608VND (28USD)

Bảng xếp hạng tổng số điểm thưởng sẽ được cập nhập hàng ngày.
Top 100 thành viên với ít nhất 50 điểm thưởng sẽ được đặc cách tham gia vào vòng 2 của khuyến mãi – Vòng Treasure Venture.

Vòng 2: Treasure Venture
Thành viên sẽ nhận được điểm thưởng khi chơi Skull of Legends từ ngày 05/05/2017 đến 07/05/2017.
Với mỗi 24.13VND (1USD) tiền cược sẽ nhận được 1 điểm thưởng tương ứng.
Điểm thưởng tại Vòng 1 sẽ không được cộng dồn ở Vòng 2. (Điểm thưởng tại Vòng 2 sẽ bắt đầu từ 0)
Mỗi lần thành viên đạt 50 điểm thưởng sẽ được tặng thêm 10 điểm thưởng nữa.
Thành viên có điểm thưởng cao nhất tại Vòng 2 sẽ nhận được giải thưởng như sau:

Xếp hạng Giải thưởng
1 12,068VND (588USD)
2 7,288VND (318USD)
3 3,600VND (168USD)
4 – 10 1,888VND (78USD)
11 – 20 1,288VND (58USD)
21 – 25 608VND (28USD)
26 – 30 488VND (23USD)

Bảng xếp hạng tổng số điểm thưởng sẽ được cập nhập hàng ngày.

M88 có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ chương trình Khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần có sự thông báo hay đền bù từ phía Ban tổ chức.
Chương trình có thể áp dụng cùng lúc với tất cả các Khuyến mãi tại M88.