• Home
  • /
  • Khuyến mại 188bet: Long Vương Huyền Thoại
nhan-thuong-long-vuong-188bet

Khuyến mại 188bet: Long Vương Huyền Thoại

Hãy giương buồm thẳng đến vương quốc nhiệm màu của “Long Vương” và đánh bắt những giải thưởng hấp dẫn, từ Vòng Quay Miễn Phí đến một chiếc điện thoại iPhone 7 Plus 32GB bằng cách mở khóa các biểu tượng từ ngày 02/03/2017 đến ngày 31/03/2017!

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

Long Vương Huyền Thoại! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 02/03/2017 11:00AM (GMT+7) đến ngày 31/03/2017 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
Đặt tối thiểu 1 cược thành công bằng tiền thật tại trò chơi Quay Số “Long Vương” trên giao diện máy tính www.188BET.com (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Thời Gian Khuyến Mãi.
Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được thưởng Vòng Quay Miễn Phí (“Vòng Quay Miễn Phí”) tại trò chơi quay số “Chúa Tể Rừng Xanh”, và/hoặc một (1) cược miễn phí (“Tiền Thưởng”), và/hoặc một (1) điện thoại iPhone 7 Plus 32GB (“Giải Thưởng”), dựa trên biểu tượng (“Biểu Tượng”) mà Thành Viên Hợp Lệ mở khóa được trong Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

nhan-thuong-long-vuong-188bet

Thành Viên Hợp Lệ không cần mở khóa các biểu tượng theo trình tự như bảng trên tại Điều Khoản 4, mà có thể mở khóa các biểu tượng khác nhau tại các thời điểm khác nhau trong Thời Gian Khuyến Mãi để thắng thêm nhiều Vòng Quay Miễn Phí và/hoặc Tiền Thưởng và/hoặc Giải Thưởng.
Biểu tượng được mở khóa trong Thời Gian Khuyến Mãi bởi Thành Viên Hợp Lệ trên giao diện Cược Di Động m.188BET.com và/hoặc Ứng Dụng Android/iOS 188BET sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi.
Vòng Quay Miễn Phí và/hoặc Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ chỉ khi CHƯA ĐẠT ĐỦ tổng số Thành Viên Thắng Cuộc trong Thời Gian Khuyến Mãi. Và Vòng Quay Miễn Phí và/hoặc Tiền Thưởng sẽ được cập nhật dựa trên tiêu chí “ai đạt yêu cầu trước được thưởng trước”.
Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A (VND) mở khóa Biểu Tượng Rùa Vàng và Biểu Tượng Chiếc Thuyền trong Thời Gian Khuyến Mãi và tại thời điểm này Biểu Tượng Rùa Vàng đã đạt đủ tổng số Thành Viên Thắng Cuộc. Vậy thành viên A sẽ được thưởng 120 Vòng Quay Miễn Phí từ Biểu Tượng Chiếc Thuyền.

Thành Viên Hợp Lệ có thể mở khóa một biểu tượng bằng cách quay được hai (2), ba (3), bốn (4) và năm (5) biểu tượng đó trên cùng một hàng cược, như bảng bên dưới:

long-vuong-188bet

Ví dụ:

Thành Viên Hợp Lệ A quay được 2 và 4 Biểu Tượng Rùa Vàng trên cùng một hàng cược, Biểu Tượng Rùa Vàng không được mở khóa. Để mở khóa hoàn toàn Biểu Tượng Rùa Vàng, thành viên A phải quay được ba (3) và năm (5) Biểu Tượng Rùa Vàng trên cùng một hàng cược.
Thành Viên Hợp Lệ B quay được hai (2), ba (3), bốn (4) và năm (5) Biểu Tượng Cái Đĩnh trên cùng một hàng cược, Biểu Tượng Cái Đĩnh được mở khóa hoàn toàn.
* Số biểu tượng giống nhau quay được trên cùng một hàng cược tại trò chơi hợp lệ sẽ được in nổi tại Bảng Thanh Toán.

Thành Viên Thắng Cuộc, như đã nêu trong điều khoản số 4, sẽ được công bố tại ‘Trang Thành Tích’ vào Thứ 4 trong thời gian Khuyến Mãi.
Vòng Quay Miễn Phí và/hoặc Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi Thành Viên Hợp Lệ mở khóa được một biểu tượng. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận Vòng Quay Miễn Phí và/hoặc Tiền Thưởng.
Vòng Quay Miễn Phí “Chúa Tể Rừng Xanh” sẽ bị hủy nếu Thành Viên Thắng Cuộc không sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày được cập nhật. Tiền Thưởng sẽ bị hủy nếu Thành Viên Thắng Cuộc không sử dụng trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cập nhật.
Tiền Thưởng và tiền thắng cược từ Vòng Quay Miễn Phí “Chúa Tể Rừng Xanh” phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.
Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
Thành Viên Thắng Cuộc Giải Thưởng phải phản hồi email, hoặc thông báo qua Trò Chuyện Trực Tuyến, và xác nhận đồng ý nhận Giải Thưởng trong vòng 72 giờ làm việc kể từ khi 188BET gửi email thông báo sau khi mở khóa tất cả 13 Biểu Tượng. Trường hợp Thành Viên Thắng Cuộc không phản hồi trong thời gian quy định nêu trên, Giải Thưởng sẽ bị thu hồi dựa theo quyết định cuối cùng của 188BET.
Giải Thưởng sẽ được giao đến địa chỉ đăng ký tại tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 30 ngày làm việc sau khi Thành Viên Thắng Cuộc được công bố. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận Giải Thưởng . Thành Viên Thắng Cuộc có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ đăng ký tại 188BET là chính xác và có hiệu lực tính đến thời điểm sử dụng.
Giải Thưởng sẽ được trao bằng hình thức gửi đảm bảo đến địa chỉ đăng ký tài khoản tại 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc và người nhận sẽ được yêu cầu ký xác nhận. Chữ ký trên biên lai giao nhận sẽ có giá trị như sự xác nhận và Giải Thưởng sẽ được xem đã trao đến Thành Viên Thắng Cuộc bởi 188BET.
Giải Thưởng không có giá trị quy đổi với Tiền Thưởng, tiền mặt và/hoặc quà thưởng nào khác. Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng hoặc Vòng Quay Miễn Phí sau khi Tiền Thưởng hoặc Vòng Quay Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
Thông qua việc đồng ý nhận Giải Thưởng, Thành Viên Thắng Cuộc đồng ý việc Tên, ký tự đầu tiên của Họ và địa chỉ cư trú được sử dụng cho mục đích quảng bá của 188BET mà không có bất kỳ sự bồi thường nào khác. Những thông tin khác chỉ được sử dụng với sự đồng ý của Thành Viên Thắng Cuộc, nhưng sẽ không được bồi thường trong mọi trường hợp.
188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.