• Home
 • /
 • Nhận tiền cược Miễn Phí tham gia ngay !
khuyen-mai-m88

Nhận tiền cược Miễn Phí tham gia ngay !

Nhận tiền cược Miễn Phí 500,000 Đồng Cược Miễn Phí Độc Quyền Dành Cho Thành Viên Của Đại Lý vaobongnhanh.com

[button color=”” size=”” type=”” target=”_bank” link=”http://vaobongnhanh.com/link-m88-1/”] M88 wap [/button] – [button color=”” size=”” type=”” target=”_bank” link=”http://vaobongnhanh.com/link-m88-1/”] M88.ios [/button] [button color=”” size=”” type=”” target=”_bank” link=”http://vaobongnhanh.com/link-m88-1/”] M88.apk [/button]

Hãy nhanh tay sở hữu 500,000 Đồng Cược Miễn Phí ngay bây giờ khi Quý Khách đăng ký một tài khoản đầu tiên tại 188BET. Tiền thưởng chỉ dành cho 20 thành viên tham gia đầu tiên!

Điều Khoản và Điều Kiện nhận tiền cược miễn phí

500,000 Đồng Cược Miễn Phí Độc Quyền Dành Cho Thành Viên Của Đại Lý Được Chọn (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 19/12/2016 11:00AM đến ngày 01/02/2017 10:59AM (GMT+7) (“thời gian Khuyến Mãi”).

Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên đạt tất cả các điều kiện sau (“thành viên hợp lệ”):

 • Không có bất kỳ tài khoản 188BET nào trước thời gian Khuyến Mãi.
 • Nhận được lời mời tham gia Khuyến Mãi từ Đại Lý được chỉ định của 188BET trong thời gian Khuyến Mãi. Tất cả thành viên khác không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi.
 • Một trong 20 thành viên đầu tiên đăng ký một tài khoản 188BET đầu tiên và duy nhất và đăng ký Loại Tiền Tệ là VND thông qua đường dẫn Đại Lý này trong thời gian Khuyến Mãi.
 • Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, thành viên hợp lệ sẽ nhận được một lần 500,000 VND cược đặt miễn phí (“tiền thưởng”).
 • Thành viên hợp lệ phải đồng thời thực hiện một giao dịch gửi tiền thành công trong thời gian Khuyến Mãi, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.
 • Để nhận tiền thưởng, thành viên hợp lệ phải sử dụng email đăng ký tài khoản 188BET gửi yêu cầu đến địa chỉ affiliates@188service.com trong thời gian Khuyến Mãi với nội dung sau:
 1. Tiêu đề email: AFFFB-1016-VN
 2. Nội dung email: Tên truy cập 188BET
 3. Thành viên hợp lệ chỉ được nhận tiền thưởng một lần trong thời gian Khuyến Mãi.

Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của thành viên hợp lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi 188BET nhận được yêu cầu tham gia Khuyến Mãi hợp lệ. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận tiền thưởng.
Tiền thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, và thành viên hợp lệ cần hoàn tất yêu cầu gửi tiền như đã đề cập tại Điều Khoản 4, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.
Thành viên hợp lệ không thể yêu cầu hủy tiền thưởng sau khi tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
Thành viên hợp lệ chỉ được tham gia một khuyến mãi liên quan đến cược miễn phí trong thời gian Khuyến Mãi. Trường hợp thành viên hợp lệ tham gia nhiều hơn một khuyến mãi liên quan đến cược miễn phí trong thời gian Khuyến Mãi, chỉ yêu cầu khuyến mãi của email đầu tiên 188BET nhận được từ thành viên được coi là hợp lệ. Việc tham gia những khuyến mãi liên quan đến cược miễn phí khác sẽ được từ chối.
Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
Điều Khoản và Điều Kiện Chung M88BET được áp dụng.
Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited